För Jägare

Information

Vi har Öppet för inlämning dygnet runt hela gällande jaktsäsong. Ring innan så det finns folk på plats. Nya leverantörer av vilt ska skicka namn, adress samt kontouppgifter till faktura@dellenkottvilt.com.

Vilt lämnas urtagen med päls (Undantag för björn då de kan levereras avpälsade) och skalle samt alla röda organ. Undantag gäller om dom besiktigats av så kallad utbildad person. Då ska ifylld blankett medfölja respektive djur. Blanketter och mer information se länken nedan.

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/jakt

Röda Organ: Hjärta, Lever, Lungor, mjälte, njurar och strupe. Märk upp organ tydligt för respektive djur. ( Gäller även återtag ) Kasserade djur ersätts ej. Viltet ska fortast möjligt ur skogen och till slakteriet för att undvika att de surnar. Gäller framförallt Augusti till Oktober.

Priser vid leverans av vilt

Älg: 45kr/kg (50,40 kr/kg)
Björn: 35kr/kg (500kr avdrag vid troféflåning)
Rådjur: 35kr/kg (39,20 kr/kg)
Kronhjort:35kr/kg (39,20 kr/kg)

Priser inom parentes inkl moms. Reseersättning betalas ut med 15kr/mil.

Möjlighet till upphämtning finns i mån av tid.
Upp till 200kg - 1000kr
Över 200kg - 5kr/kg
Alla priser gäller hel slaktkropp med ben efter rensning av skottskador.

Prislista Återtag

Älg: Slakt + besiktning 6kr/kg
Styckning inkl. emballage 9kr/kg (Upp till 8 delningar, tillkommer 60kr per extra delning)
Vakummförpackning 5kr/kg

Annat vilt: Ring för priser.