Information

VIKTIGT att ni ringer och stämmer av med oss innan ni planerar att komma. Anmälan skall ske så fort som möjligt och senast kl:17. Oanmält vilt kommer INTE att tas emot. Nya leverantörer av vilt ska skicka namn, adress samt kontouppgifter till faktura@dellenkottvilt.com.

Vilt lämnas urtagen med päls (Undantag för björn då de kan levereras avpälsade) och skalle samt alla röda organ. Undantag gäller om dom besiktigats av så kallad utbildad person. Då ska ifylld blankett medfölja respektive djur. Blanketter och mer information se länken nedan.

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/jakt

Röda Organ: Hjärta, Lever, Lungor, mjälte, njurar och strupe. Märk upp organ tydligt för respektive djur. ( Gäller även återtag ) Kasserade djur ersätts ej. Viltet ska fortast möjligt ur skogen och till slakteriet för att undvika att de surnar. Gäller framförallt Augusti till Oktober.

Priser vid leverans av vilt

Älg: 70  kr/kg
Rådjur: xxkr/kg
Kronhjort: xxkr/kg

Reseersättning betalas med 20kr/mil upp till (20 mil tur & retur)

Möjlighet till upphämtning finns i mån av tid.
Upp till 200kg - Ring för pris.
Över 200kg - Ring för pris.
Alla priser gäller kall rensad vikt (skottskador rensade) med ben.

Återtag av kött:

Gällande återtag kommer vi endast ta in ett begränsat antal varje vecka och då gäller följande:
-Max 4 delningar per Vilt. Inga ” Jaktlagsdelningar ” ( Vi kommer inte att samla flera älgar och stycka samtidigt utan vi kommer att stycka de löpande en och en )
- Hängningstider av slaktkroppar varierar i mån av plats.
- Som sagt kommer vi att ta in begränsat. Så det är VIKTIGT att ni ringer och kollar med oss innan ni kommer. Vilt som inte ” anmälts ” Kommer vi att neka.
- Hämtning av kött vardagar kl 07-16
- För förvaring av kött i frysrum kommer vi att debitera 50kr / kartong och dygn.
- Vi kommer INTE att ta emot björnar för återtag

Älg: Slakt + besiktning 7,50kr/kg
Styckning inkl. emballage 11,25kr/kg.
Vakummförpackning 12,5kr/kg
Priser inkl moms
Annat vilt: Ring för priser.

Alla priser gäller kall orensad vikt med ben.